WandelVakantie

Info voor adverteerders

Veel voorkomende vragen

Sinds wanneer bestaat WandelVakantie ?
De website www.wandelvakantie.info is actief sinds maart 2004.
Wordt er publiciteit gemaakt ?
Het hele jaar wordt er door WandelVakantie elektronisch gead­verteerd in Nederland en Vlaanderen om de website onder de aandacht van wandelaars te brengen. Dit gebeurt voornamelijk bij Google. Wellicht nog belangrijker is dat WandelVakantie.info bij relevante zoekopdrachten meestal op de eerste pagina bij de organische zoekresultaten staat.
Welke informatie staat op een pagina ?
Een advertentie is een presentatie van één concreet wandelarrangement, het is geen presentatie van u als accommodatie/organisatie.
De informatie op een advertentiepagina bestaat uit 450 tot 700 woorden verdeeld over zes blokken. Het is belangrijk dat de tekst onder ieder van de zes kopjes ongeveer even lang is. Wees in uw tekst zo concreet en helder mogelijk, probeer niet allerlei varianten in de beperkte ruimte van de advertentie te proppen.
1 · Intro, omgeving.
2 · Wandelmogelijkheden.
3 · Accommodatie.
4 · Wandelsuggesties bij standplaats of wandelprogramma bij trektochten
5 · Contact, locatie en arrangement.
6 · Prijs.
In de fotoblokjes passen 11 foto's. Mits van goede kwaliteit kunt u ook een foto plaatsen in de header. Hier ziet u een voorbeeld van een layout.
Hoe moet de prijs vermeld worden?
In de prijs moet van de Reclamecode Reisaanbiedingen alle vaste en onvermijdbare kosten zijn opgenomen. Als vaste kosten worden o.a. aangemerkt verblijfskosten, schoon­maakkosten als die verplicht zijn, verplichte excursies, toeslagen verbonden aan wijze van betalen, toeristenbelasting en verblijfsbelasting. Kosten die vooraf nog niet kunnen vast staan of die afhankelijk zijn van de persoonlijke wensen van de klant hoeven niet in de prijs te worden opgenomen.
Wordt er van mijn advertentie ook gelinkt naar Google Maps?
Dat kan. Als wij van u de coördinaten (in decimaal formaat) van uw locatie ontvangen linken wij deze naar een Google Maps. Bij standplaatsen één locatie; bij trektochten begin- én eindplaats (dus niet de tussenliggende plaatsen).
Wat is het verschil tussen standplaats en trektocht ?
1 · Standplaats: verblijf op één locatie met vandaaruit dagwandelingen.
1a · Combi-standplaats: een standplaatsreis met dagwandelingen maar tijdens het arrangement wisselt de wandelaar een enkele keer van locatie.
2 · Trektocht: bij een wandel­trektocht volgt men een vast programma waarbij op minstens de helft van de dagen naar een nieuwe overnachtings­plaats gelopen wordt.
Hoe worden vaste aanvangsdata getoond ?
Vaste aanvangsdata — zoals bij groepsreizen — worden door een script weergegeven. Achterhaalde data worden verborgen, en het jaartal wordt alleen getoond als dit anders is dan het huidige jaar. Ook is er een maximum ingesteld waardoor latere data pas worden getoond als er een achterhaalde datum wordt verborgen.
Kan ik meerdere arrangementen op één pagina plaatsen ?
Nee, op een pagina wordt slechts één concreet arrangement geplaats (bijvoorbeeld óf individueel óf groep) van een bepaald aantal dagen met een bijbehorende prijs. Op deze manier is het voor bezoekers makkelijk navigeren, overzichtelijk, en krijgen zij alleen relevante informatie. Indien u extra advertentiepagina's wenst is een korting mogelijk.
Hoe wordt de volgorde bepaalt op de landenpagina's?
Nieuw geplaatste arrangementen of opnieuw geactiveerde arrangementen (bijvoorbeeld na inactief wegens betalingsachterstand) worden onderaan toegevoegd.
Hoe wordt de volgorde bepaalt in het menu?
Nieuw geplaatste arrangementen of opnieuw geactiveerde arrangementen (bijvoorbeeld na inactief wegens betalingsachterstand) worden onderaan per regio toegevoegd.
Hoe kunnen bezoekers op mijn advertentie reageren ?
Reacties van bezoekers zijn rechtsreeks, zij kunnen doorklikken naar uw eigen website, of als u wenst een e-mail sturen of telefonisch met u contact opnemen.
Kan ik ook adverteren voor enkele maanden ?
Het tarief geldt voor de periode van een jaar of een deel daarvan. Wilt u voor een kortere periode adverteren dan betaalt u toch voor 12 maanden.
Kan ik tijdelijk de weergave van mijn advertentie stoppen ?
Dat kan, maar over deze periode vindt geen restitutie plaats (en uw pagina zal z'n ranking bij Google verliezen). Om uw advertentie weer te activeren berekenen wij kosten.
Ik wil mijn advertentie beëindigen
Om uw advertentie niet automatisch voor een jaar te verlengen stuurt u ons uiterlijk twee weken voor de einddatum een e-mail; wij zullen u een bevestiging mailen met de datum waarop uw advertentie voor het laatst getoond zal worden.
Waarom krijg ik de factuur alleen per e-mail ?
Om de kosten laag te houden ontvangt u uw factuur alleen per e-mail als een pdf-bestand. Om de factuur te kunnen lezen en afdrukken heeft u Adobe Reader nodig.
Wie is WandelVakantie?
Wandelvakantie.info is een initiatief van MoorWeb, een éénmansbedrijf dat websites realiseert en sinds 2001 als zodanig is ingeschreven in het Handelsregister van de KvK (24325982).
Wat zijn de tarieven van een advertentie?
Vraag hier informatie & prijs aan.
Waar meld ik mij aan voor een advertentie?
Aanmelden voor een advertentie van uw wandelarrangement.

Advertentievoorwaarden

 • Begrippen
  • MoorWeb: eigenaar van WandelVakantie.info
  • Afnemer: aanbieder van wandelarrangement
  • Bezoeker: willekeurige bezoeker van deze website, die mogelijk besluit om een arrangement bij afnemer te kopen
 • Afnemer biedt een concreet wandelarrangement aan, bestaande uit minimaal wandelsuggesties met over­nachtingen.
 • MoorWeb zal het materiaal redigeren in de op dat moment geldende standaard-layout en publiceren op www.WandelVakantie.info gedurende de overeen­gekomen periode.
 • Er wordt geen exclusiviteit verleend voor een regio of plaats.
 • Per pagina wordt slechts één arrangement geplaatst.
 • Het aantal worden per advertentie is 450 tot 700, verdeeld over zes blokjes van globaal gelijke lengte.
 • Ingeval afnemer meedere pagina's wenst is een korting mogelijk indien geldt dat deze hetzelfde factuuradres en e-mailadres hebben als de hoofdpagina.
 • Afnemer draagt inhoudelijk de volledige verant­woordelijkheid op juistheid van de gegevens en op de uitvoering van het arrangement.
 • Facturatie vindt vooraf plaats, facturen worden per e-mail in pdf-formaat verzonden, de betalingstermijn is binnen veertien dagen netto.
 • Voor een nieuwe weergaveperiode van een jaar ontvangt u een factuur welke voor aanvang van die periode voldaan moet zijn. Wenst u niet te verlengen dan is een e-mail aan MoorWeb tot 14 dagen voor de einddatum voldoende om dit door te geven..
 • Correcties en incidentele kleine wijzigingen zijn inbegrepen. Voor grotere wijzigingen geldt het uurtarief.
 • Overeenkomsten die worden afgesloten door middel van deze site vinden altijd rechtstreeks plaats tussen bezoeker en afnemer; MoorWeb vormt hierin geen partij.
 • In aanvulling op bovenstaande zijn de algemene voorwaarden van MoorWeb van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, en kunt u op www.moorweb.nl/av als pdf-bestand downloaden.

Nieuwsbrief

Wanneer verschijnt de nieuwsbrief?
De frequentie van de nieuwsbrief is onregelmatig, de datum van verschijning wordt niet vooraf gecommuniceerd. Het streven is om de nieuwsbrief maandelijks te verzenden.
Voor wie is de nieuwsbrief?
De nieuwsbrief is er voor wandelaars en wordt ook aan de adverteerders gezonden.
Wat staat er in een nieuwsbrief?
De nieuwsbrief staat niet op zichzelf maar haalt de tekst uit de advertenties op www.wandelvakantie.info.
1 · Wandelsuggesties naar activiteit of land/regio.
2 · Eventuele nieuwe wandelarrangementen.
3 · Eventuele éénregelige acties van adverteerders.
Hoe lang is een nieuwsbrief?
Een nieuwsbrief heeft een beperkte lengte. Een korte nieuwsbrief wordt gelezen, een lange nieuwsbrief verdwijnt direct in de digitale prullenbak.
Wat kost opname in de nieuwsbrief?
U betaalt voor een advertentiepagina. De nieuwsbrief is een extra en gratis service bij uw advertentiepagina.
Wanneer komt mijn arrangement in de nieuwsbrief?
1 · Een nieuwe advertentie wordt éénmalig genoemd bij nieuwe wandelarrangementen.
2 · Heeft u een actie op uw advertentiepagina staan dan komt die in aanmerking voor opname bij acties.
3 · Uw arrangement kan vermeld worden bij het onderdeel thema (naar activiteit of land/regio). Wanneer uw arrangement genoemd wordt is niet te zeggen. Gezien het aantal arrangementen en de beschikbare ruimte zal dit eens in de drie tot vier jaar zijn. Binnen een thema krijgen de volgende arrangementen voorrang:
a · Advertentiepagina's die binnen de betalingstermijn zijn voldaan.
b · Advertentiepagina's van oudere datum.
Hoe geef ik mijn actie door?
U kunt geen acties doorgeven voor de nieuwsbrief, wel acties voor op uw advertentiepagina (met inachtneming van het maximum aantal woorden per pagina). Bedenk dat uw advertentiepagina een presentatie van uw wandelarrangeent is. Acties moeten een minimale geldigheidsduur hebben van zes weken (lastminutes worden niet opgenomen). Incidentele kleine wijzigingen aan uw advertentiepagina zijn gratis, verder geldt het uurtarief. Bij het samenstellen van de nieuwsbrief komen de bestaande acties op uw advertentiepagina in aanmerking voor opname in de nieuwsbrief.
Wordt mijn actie ook opgenomen in de nieuwsbrief?
Uw actie komt in aanmerking voor de nieuwsbrief als aan het volgende wordt voldaan:
1 · Uw actie is een duidelijk en noemenswaardig voordeel voor de nieuwsbrief­lezer, en reëel te boeken.
2 · Uw actie heeft een waarde van minimaal vijf procent van uw standaard­arrangement.
Welke acties worden niet opgenomen in de nieuwsbrief?
1 · Een actie die niet ook op uw advertentiepagina voorkomt.
2 · Een actie die 'altijd' geldig is (bijvoorbeeld '8 nachten voor de prijs van 7 nachten').
3 · Een actie die voornamelijk tot doel heeft opname in de nieuwsbrief terwijl geen lezer hier redelijker­wijs gebruik van zal maken.
4 · Een actie die aanvullende eisen op het standaard­arrangement stelt (bv. minimaal aantal deelnemers individuele reis anders dan twee, minimum aantal deelnemers groepsreis anders dan één, beperking van accommodatie of verzorging).
5 · Vroegboekkortingen die de lezer langer dan zes maanden vooraf moet boeken.
6 · Een actie die de afgelopen twaalf maanden al eerder in de nieuwsbrief heeft gestaan.
7 · Loterijen, wedstrijden e.d.

Voor het voetlicht (homepage)

Wat kost opname in deze rubriek?
U betaalt voor een advertentiepagina. Voor het voetlicht staat niet op zichzelf maar haalt de tekst van de landen­pagina's waar uw arrangement standaard vermeld staat. Voor het voetlicht is een extra en gratis service bij uw advertentiepagina.
Wanneer komt mijn arrangement Voor het voetlicht?
1 · Een nieuw arrangement wordt éénmalig genoemd bij nieuwe wandelarrangementen.
2 · Een bestaand arrangement wordt incidenteel vermeld. Wanneer uw arrangement genoemd wordt is niet te zeggen. Gezien het aantal arrangementen en de beschikbare ruimte zal dit eens in de twee tot vier jaar zijn. De volgende arrangementen krijgen hierbij voorrang:
a · Advertentiepagina's die binnen de betalingstermijn zijn voldaan.
b · Advertentiepagina's van oudere datum.

Disclaimer

 • De gepubliceerde arrangementen zijn op basis van de door de betreffende adverteerder verstrekte informatie. Zij dragen inhoudelijk de verantwoordelijkheid op juistheid van deze gegevens, en op de uitvoering van het arrangement.
 • Bezoekers hebben rechtstreeks contact met de adverteerder. Overeenkomsten zijn altijd tussen de bezoeker en de betreffende adverteerder; WandelVakantie vormt hierin geen partij.
 • Alle informatie op deze website is met zorg samengesteld. Toch is het niet uit te sluiten dat informatie niet juist, onvolledig of niet actueel meer is. Noch WandelVakantie noch de betrokken adverteerder zijn hiervoor aansprakelijk te stellen.
 • Op alle op deze website aanwezige informatie berust auteursrecht en/of intellectueel eigendomsrecht, hetzij van WandelVakantie, hetzij van haar adverteerders, hetzij van de makers van de foto's.
 • Deze pagina kan zonder voorafgaande mededeling worden aangepast.